Ka kalena lyrics (का कळेना कोणत्या क्षणी) Marathi mp3 song free Download-Mumbai-pune-mumbai

Ka kalena lyrics (का कळेना कोणत्या क्षणी) Marathi mp3 song free Download-Mumbai-pune-mumbai

Song: Ka Kalena
Movie: Mumbai-pune-mumbai
Music: Arvind-Vishwajeet

Lyrics of Marathi song Ka Kalena from Mumbai-Pune-mumbai

का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे
उमलती कश्या धुंद भावना अलगद वाटे कसे
बंध जुळती हे प्रीतीचे गोड नाते जन्मांतरीचे

एक मी एक तू शब्द मी गीत तू
आकाश तू आभास तू साऱ्यात तू
ध्यास मी श्वास तू स्पर्श मी मोहर तू
स्वप्नात तू , सत्यात तू , साऱ्यात तू

का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे
उमलती कश्या धुंद भावना अलगद वाटे कसे
बंध जुळती हे प्रीतीचे गोड नाते जन्मांतरीचे

घडले कसे कधी कळते न जे कधी
हळुवार ते आले कसे ओठावरी
दे न तू साथ दे
हातात हात दे
नजरेतना नजरेतुनी इकरार दे

का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे
उमलती कश्या धुंद भावना अलगद वाटे कसे
बंध जुळती हे प्रीतीचे गोड नाते जन्मांतरीचे


0 comments:

Post a Comment